Welkom bij Nieuw Wind Beheer

Nieuw Wind Beheer is een professioneel en vakkundig administratiekantoor met visie voor uw zaak.

Budgetbeheer

Onder budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Het gaat hierbij om een vrijwillige financiële handeling zonder tussenkomst van de rechtbank.

Het kan zijn dat iemand zelf niet goed voor zijn financiële huishouding kan zorgen maar dat beschermingsbewind als een te zware maatregel wordt beschouwd. In dat geval kan budgetbeheer er voor zorgen dat de financiële stabiliteit van de cliënt wordt vergroot terwijl de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gerespecteerd. Het doel is vooral voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan en daarna zorgen dat de bestaande schulden maandelijks worden afgelost middels een betalingsregeling(en) die bij uw budget past. Zo kunnen crisissituaties worden vermeden.

De administratie en financiën kunnen door ons worden verzorgt, waarvan u periodiek op de hoogte wordt gehouden. Wij maken heldere afspraken met u en uw schuldeisers en doen wat wij beloven.

Taken van de budgetbeheerder

 • Uitgebreid intake gesprek
 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Informatie inwinnen bij diverse instanties
 • Openen van een beheerrekening
 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van het budgetplan
 • Aanschrijven van inkomen en uitgaven
 • Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Dossier controle na drie maanden
 • Postverwerking
 • Maandelijkse rapportage

Het uitgangspunt van budgetbeheer is het op orde brengen en houden van uw financiële situatie door middel van betalingen van uw vaste lasten uit te voeren. U bent en blijft altijd de baas over uw eigen financiën.